top of page
Logo English&Family

La nostra metodologia

Sabies que existeixen diversos tipus d'intel·ligència com ara la intel·ligència lingüístic-verbal, la visual-espacial, la corporal-cinestèsica o la musical? Això vol dir que tots els estudiants són diferents i que aprenen de diverses maneres. A les classes d'English&Family combinem activitats teòriques i pràctiques, jocs, treballs manuals i altres tipus de tasques tot tenint en compte les diferències dels nostres alumnes per garantir a tots ells l'aprenentatge de l'anglès. A més, totes les nostres sessions s'estructuren entorn de l'expressió oral (speaking) i l'hi dediquen temps per assegurar que els nostres estudiants desenvolupin satisfactòriament aquest domini de la llengua, ja que, segurament, és el que més difícilment podran practicar fora de l'aula. English&Family t'obre les portes de la nostra família. Suma-t'hi!

bottom of page